Algemene info voor ouders / verzorgers

Aanwezig zijn van spelers

Wedstrijden: In het wedstrijdprogramma staat voor elke wedstrijd hoe laat men aanwezig moet zijn in het paviljoen. Houd die tijd aan, tenzij de leider of trainer een andere verzameltijd aangeeft. Het verzamelen in het paviljoen geldt voor thuis- en uitwedstrijden. Bij uitwedstrijden vertrekt men dus gezamenlijk vanuit het paviljoen. Wees bij de training 15 minuten voor aanvang aanwezig.

Afbellen door spelers

Indien een speler vanwege onverwachte zaken (ziekte) niet kan spelen moet hij/zij dit uiterlijk op donderdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur doorgeven aan de teamleider. Geef vakanties direct door.

Afgelasting

Wedstrijden
Algehele afgelasting wordt op vrijdag (vanaf 18.00 uur) via teletekstpagina 603 van de NOS. AFC Quick 1890 speelt in district West I. Kijk dus bij West I of wedstrijden in categorie B zijn afgelast. Gedeeltelijke afgelasting (per vereniging of zelfs per wedstrijd) wordt op de website bekend gemaakt. Kijk voor de meest actuele informatie op het wedstrijdprogramma (linkermenu op de voorpagina). Als niet duidelijk is of het voetballen doorgaat neemt dan contact op met de teamleider.
Bel niet op zaterdagochtend naar het paviljoen, we hebben de telefoonlijn dan hard nodig!
Woensdagmiddagtraining
Pas in de loop van de ochtend worden de velden gekeurd. Rond 12 uur zal duidelijk op de voorpagina van deze site worden gemeld als de trainingen niet doorgaan. Kijk dus bij twijfel altijd even op de site en bel niet meteen met het clubhuis.

Begeleiding

Quick verwacht dat de jongere voetballers door een ouder worden gebracht en gehaald.

Coachen

Voor de wedstrijd houdt de leider een voorbespreking met zijn spelers, en een nabespreking na de wedstrijd. Ook in de rust kan de leider het team even bij elkaar halen om bij te sturen. In al deze gevallen vragen we de ouders op enige afstand te blijven.
Er is tijdens de wedstrijd maar één coach, namelijk de leider/trainer! De coach moet rustig met het team kunnen praten en er moeten geen aanwijzingen van ouders komen die verwarring zaaien Natuurlijk kunt u wel uw eigen kind aanmoedigen of aanspreken (blijf altijd positief!) maar het coachen wordt door de leiders/trainer gedaan.

Contributie

AFC Quick 1890 heeft de contributie hard nodig om de club te laten draaien. Betaal dus altijd op tijd. U betaalt ook een vrijwilligersbijdrage die "terug te verdienen" is door vrijwilligerswerk te verrichten (bardiensten, tafeldienst, schoonmaakwerk, etc).

Communicatie

Een goede communicatie over en weer tussen leider en ouders is belangrijk. Opbellen is het meest betrouwbaar. Een WhatsApp-groep voor je team aanmaken werkt ook goed. Gebruik geen e-mail voor dringende berichten, niet iedereen leest zijn/haar e-mail iedere dag. Indien de leider een wijziging doorgeeft, bijvoorbeeld een half uur eerder vertrekken, dan wordt er van uitgegaan dat de ouder zich meldt bij de leider als dit een probleem is (tenzij anders afgesproken). Met andere woorden: ontvangt de leider geen bericht terug dan is de ouder akkoord.

Gedrag

AFC Quick 1890 hecht zeer aan sportief gedrag. Spelers of ouders hebben het gedragsreglement ondertekend. Quick houdt hier streng de hand aan en verwacht van ouders, dat zij dit beleid steunen.
Vloeken, beledigen en schuttingwoorden bezigen op en rond het voetbalveld hoort niet. Respecteer de tegenstander, maar ook de medespelers, jeugdleiders en scheidsrechters. Spreek elkaar hierop aan als dit nodig is. Teamleiders kunnen al tijdens wedstrijden maatregelen nemen (bijvoorbeeld door te wisselen). Bij veelvuldig wangedrag zal de teamleider hiervan melding maken bij de betreffende leeftijdssecretaris en kunnen er stappen conform het jeugdreglement worden ondernomen.

Grensrechter

De leider kan een van de aanwezige ouders vragen om als grensrechter te fungeren. Hij kan dan zelf beter coachen tijdens de wedstrijd en het wisselen van de spelers soepel laten verlopen. en om het wisselen van spelers soepel te laten verlopen.

Hygiëne

Maak na een wedstrijd of training gebruik van de douche. Het ruikt frisser en is beter voor de spieren. Voor selectiespelers is een gezamenlijke douche na de wedstrijd/training verplicht.

Keeperstraining

Spelers die vaste keeper zijn kunnen in aanmerking komen voor keeperstraining.

Kleding

Iedere speler moet in het bezit zijn van een Quicktenue: rood shirt met logo, zwart broekje en zwart-rood gestreepte sokken. De kleding is NIET te koop bij Quick maar uitsluitend bij Van Dam Sports in Soest (allereerste winkel vanuit Amersfoort over de N221). Online bestellen kan ook via de webshop (zie voorpagina website). Verder moet elke speler zorgen voor scheenbeschermers, een wit reserveshirt (dat is nodig als de tegenstander ook in rood speelt en wij thuis spelen) én voor trainingskleren. Scheenbeschermers zijn verplicht, zowel bij de wedstrijden als bij de training.

Laatste speeldag, laatste trainingsdag

De laatste competitiespeeldag is meestal half mei, vaak worden nog wedstrijden ingehaald en soms worden nog bekerwedstrijden gespeeld. Eind mei of begin juni heeft ieder team ook nog één of twee toernooien.
De laatste trainingen vinden meestal eind mei plaats. Hoelang er wordt doorgetreind aan het einde van het seizoen verschilt per team. De laatste training voor de niet-selectie onder 11 teams (O11, O10, O9, O8 en F-League) op woensdagmiddag wordt elk jaar aan het einde van het seizoen bekend gemaakt (ook op deze website).

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient door de speler (of ouder/verzorger indien de speler jonger dan 16 jaar is) zelf te gebeuren voor 31 mei. Vergeet dit niet!! We beginnen al in juni met het formeren van de nieuwe teams. Opzeggen kan uitsluitend per mail naar ledenadmin@afcquick1890.nl. Vermeldt voornaam, achternaam, team en geboortedatum. Niet tijdig opzeggen betekent dat de speler nog een jaar langer contributie moet betalen!

Scheidsrechters

Quick probeert voor elke thuiswedstrijd een scheidsrechter te in te plannen, maar de ervaring leert dat er hier te weinig van zijn. Mocht door Quick geen scheidsrechter zijn ingepland, dan wordt verwacht dat de leider, of één van de ouders als scheidsrechter optreedt. Bij voorkeur één van de ouders, aangezien de leider dan als coach kan optreden.

Selectieteams

Spelers van selectie- en belofteteamsteams hebben de verplichting om tweemaal in de week te trainen.

Speeltijd

Onder 9: 2 x 20 minuten, onder 11: 2 x 25 minuten, onder 13: 2 x 30 minuten, onder 15: 2 x 35 minuten, enz.

Speelveld

Jeugd Onder 11 jaar speelt op een half veld. (enkele selectieteams 9x9 op driekwart veld). Op de middenlijn, tussen twee halve velden, mogen zich geen toeschouwers bevinden!

Trainingsbroek

Het is in de regel niet toegestaan om wedstrijden te spelen in trainingsbroek. Alléén bij uitzonderlijke koude kan hiervan, in overleg met de wedstrijdleiding, worden afgeweken.

Vervoer

Regel onderling met de ouders van het team het (gezamenlijk) vervoer. Zorg ervoor dat niet altijd dezelfde ouders dit moeten opknappen.
Kom bij thuiswedstrijden zoveel mogelijk met de fiets! Het is op zaterdagochtend zeer druk en er is maar beperkt parkeerruimte.

Vrijwilligerswerk

De jeugdafdeling van Quick kan alleen functioneren dankzij de vele vrijwilligers. Helaas hebben we over moeten gaan op een verplichte vrijwilligersbijdrage, maar deze kunt u terugverdienen door een steentje bij te dragen. We hebben u nodig en er zijn veel manieren om wat te doen! U kunt zich melden bij de leider, door iemand van de Jeugdcommissie aan te spreken, door een mailtje te sturen (website@afcquick1890.nl) of een briefje te deponeren in de brievenbus in de hal van het paviljoen.

Wedstrijdverslagen

We publiceren graag wedstrijdverslagen, van de F-league tot JO19-1! De verslagen komen op de teampagina van het betreffende team op deze website. Iedereen kan wedstrijdverslagen (met een foto) op de site plaatsen. Vraag een account aan per mail: website@afcquick1890.nl

Wisselbeleid

Bij Quick geldt dat plezier in het spel voor alle spelers en alle teams heel erg belangrijk is. Bij de pupillen, maar ook op oudere leeftijd, staat voorop dat de voetballertjes en voetballers het spelletje leren begrijpen en er vooral plezier in hebben of krijgen. In het algemeen geldt daarom het principe dat alle spelers evenveel speeltijd krijgen, hoewel dit per wedstrijd kan verschillen. We gaan er dan wel vanuit dat elke speler zo veel mogelijk aanwezig is bij de wedstrijden en trainingen. Dat plezier in het spel voor ons als club voorop staat neemt niet weg dat voor de voetballertjes en voetballers zelf de (team)prestaties wel belangrijk zijn. Daarom onderneemt Quick waar mogelijk actie als een team te veel en te zwaar verliest.
Bij de zogenoemde selectie- en belofteteamsteams speelt het prestatie-element wel een rol. Aan de ene kant is bij deze teams het plezier om in teamverband te sporten ook belangrijk. Dat wordt vooral bepaald door het gevoel dat iedere speler een volwaardig deel van het team (en daarmee de club) is. Het is in de eerste plaats aan de leiders en de trainer, maar ook aan de ouders en medespelers om te zorgen dat elke speler zich thuis voelt in het team. Maar zoals gezegd het prestatie-element speelt een rol. Het is dus aan de trainer om bij de selectieteams het compromis te zoeken in de tegenstelling tussen aan de ene kant de gelijkwaardigheid van spelers en het gegeven dat niet alle spelers in een team ook qua sterkte gelijk zullen zijn. Daarom geldt bij Quick dat een leider van de selectieteams oog mag hebben voor de wil om te winnen, maar nooit uit het oog mag verliezen dat spelplezier een belangrijk doel is in onze club. Daarom is er per wedstrijd dus wel degelijk gelegenheid om tactisch te wisselen: de trainer bepaalt het evenwicht tussen aan de ene kant een evenwichtige verdeling van reservebeurten over het seizoen en aan de andere kant het streven naar een zo goed mogelijk prestatie van het team.
© Deze website is geheel belangeloos ontworpen en gebouwd door Geijtenbeeck Websites