Inleveren boekjes Grote Club Actie kan nog steeds

16 november 2018 (geplaatst door: Willem Schortinghuis)
De Grote Club Actie heeft de datum waarop de boekjes moeten worden ingeleverd verlengd.
Dit betekent voor ons dat zondag 25 november 2018 alle boekjes in de bus op de bar moeten zitten.
Nog ruim een week om nog een paar loten te verkopen!
Succes...
©Geijtenbeeck Websites voor AFC Quick 1890