Aankondiging ALV 11 maandag 11 september 2017

10 augustus 2017 (geplaatst door: Gijs Wijers)
Op 11 september 2017 wordt de volgende Algemene Ledenvergadering gehouden in ons Paviljoen bij AFC Quick 1890. We starten om 20:30 uur en hebben naast de reguliere agendapunten specifiek aandacht voor een update van onze toekomstvisie zoals in de vorige ALV uiteengezet en een herziening van ons huishoudelijk reglement. De volgende agenda zal worden gehanteerd:
1) Opening
2) Mededelingen en ingekomen stukken
3) Notulen ALV 19 december 2016
4) Notulen BLV 21 april 2017
5) Financiën
6) Update toekomstvisie AFC Quick 1890
7) Herziening huishoudelijk reglement
8) Technische zaken
9) Terrein en facilitaire zaken
10) P&O en sponsoring
11) Rondvraag en sluiting
©Geijtenbeeck Websites voor AFC Quick 1890